Birgit Koskela: Huoliani hyvinvointialueelta
| |

Birgit Koskela: Huoliani hyvinvointialueelta

Ympärivuorokautisen päivystyksen säilyminen sekä keskussairaalassa että Ratamokeskuksessaaiheuttaa jo nyt suurta huolta. Jokaisen hyvinvointialueen päättäjän tulee omalta osaltaan ollavaikuttamassa päivystyksen säilymiseen kahdessa pisteessä.Kouvolan kaupungissa on lähes 80 000 asukasta ja ikäihmisten määrän kasvaessa päivystyksensäilyminen on erittäin tärkeää jo kustannussyistäkin. Kouvolan seutu on pinta-alaltaan laaja alue ja jo oman kaupungin sisällä päivystykseen on monilla kymmeniä kilometrejä. Suomen…

Aleksi Kurki: Kymenlaakson tulevaisuus turvattava
| |

Aleksi Kurki: Kymenlaakson tulevaisuus turvattava

Kymenlaakson hyvinvointialueella on edessään jännittävä matka kohti tulevaisuutta, ja yksi alueemme suurimmista voimavaroista tällä matkalla ovat nuoret. Nuoret eivät ole ainoastaan tulevaisuuden toivoja, vaan he ovat aktiivisia toimijoita ja päättäjiä omassa hyvinvoinnissaan. Kolme (+ kaksi) pointtia Ensinnäkin, nuorten ääni ja tarpeet ovat ensisijaisen tärkeitä tulevaisuuden suunnittelussa. Nuoret tietävät parhaiten, mitä he tarvitsevat. Siksi on elintärkeää,…

Päivi Löfman: Positiivinen kokemus työstä tuottaa työn iloa
| |

Päivi Löfman: Positiivinen kokemus työstä tuottaa työn iloa

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategiassa 2023-2025 todetaan, että olemme edelläkävijäyhteisö, jonka vuoksi hyvinvointialueellamme on saavutettavat palvelut, Suomen hyvinvoivin väestö ja onnellisimmat työntekijät. Lisäksi palvelustrategian yhtenä painopistealueena on henkilöstöön panostaminen, uskotaan siihen, että hyvinvoiva henkilöstö tekee oikeita asioita oikealla tavalla. Tämän ohella on oleellista hyvä sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva ja hyvin johdettu henkilöstöpolitiikka. Työvoiman saatavuus on ollut haaste…

Tuula Lindh: Onko lääkäripula ikuisuuskysymys?
| |

Tuula Lindh: Onko lääkäripula ikuisuuskysymys?

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminta on hyvin riippuvaistalääkäreiden saatavuudesta. 1990-luvun laman aikana seurasi lyhytaikainen pienilääkäreiden työttömyys. Siitä pelästyneenä ryhdyttiin varomaan lääkäreiden lisäkouluttamista. Vuonna 2012 päätettiin lisätä lääkäreiden koulutusta 600:sta koulutuspaikasta 750:een koulutuspaikkaan, mutta koulutuksen lisäys tapahtui vasta 2016. Mutta työvoiman lisäystä tämä alkoi tuottaa 2021 lähtien.Lisäksi noin 100 suomalaista lääkäriä valmistuu vuosittain ulkomailta. Eikö olisiparempi kouluttaa…

Jukka Kopra: Hyvinvointialueilla on vaikutus valtion velkaan
| |

Jukka Kopra: Hyvinvointialueilla on vaikutus valtion velkaan

Huoli sote-palveluiden ja rahoituksen riittävyydestä on yleinen riippumatta hyvinvointialueesta. Jonoja riittää ja esim. pääsy hoivapalveluihin on hidastunut. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen jatkuvuus perustuu tasapainoiseen valtiontalouteen, kestävään talouskasvuun ja kaikkien työkykyisten työpanokseen. Näillä periaatteilla Orpon hallitus on laatinut ensimmäisen, vuoden 2024 talousarvionsa. Suomi on saatava kestävään kasvuun ja suomalaisille töitä, jotta valtion kassaan saadaan rahaa, jolla rahoitetaan mm….

Juha Kemppinen: Mitä tehdä rikkinäiselle terveydenhuoltojärjestelmälle?
| |

Juha Kemppinen: Mitä tehdä rikkinäiselle terveydenhuoltojärjestelmälle?

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen talous on tänä vuonna 30 miljoonaa euroa alijäämäinen. Potilaat jonottavat, hoitoon ei pääse. Työntekijät tuskailevat, että potilaita on liikaa, toiminta on kaoottista, ei ole tarpeeksi resursseja. Johtajat miettivät, miten saada resurssit riittämään. Aikaisemmin kunnat tekivät terveydenhuoltoon valmiiksi alijäämäisen budjetin, joka sitten loppuvuonna lisäbudjetilla kitisten hoidettiin. Tällaista mekanismia ei enää ole. Poliitikot vakuuttavat äänestäjilleen,…

Saara Kiventöyry: Työterveyshuolto on kaikkien etu
| |

Saara Kiventöyry: Työterveyshuolto on kaikkien etu

Työterveyshuolto on ollut kuluneen vuoden ajan paljon esillä. Sitä on syytetty kalliiksi ja tehottomaksi. Keskusteluissa on penätty yhdenvertaista hoitoa kaikille lopettamalla työterveyshuolto. Ei ole tarjottu rakentavia ehdotuksia julkisen terveydenhuollon parantamiseksi. Lakisääteisen työterveyshuollon piirissä on 1,9 miljoona suomalaista työntekijää ja yrittäjää, joka on yli kolmannes väestöstä. Kaikilla ei ole työantajan erikseen kustantamaa sairauden hoitoa, joka nyt…

Tapio Karvonen: Hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon
| |

Tapio Karvonen: Hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon

Kymenlaakson hyvinvointialueen käynnistyminen on moneen muuhun alueeseen verrattuna ollut varsin kitkatonta. Taustalla ollut Kymenlaakson kuntien yhteinen sotekuntayhtymä Kymsote, mikä toiminnaltaan on vastannut nykyisen hyvinvointialueen toimintaa pelastustointa lukuun ottamatta. Synergiaetuja on haettu, toimintoja on mukautettu ja järjestelmiä yhdenmukaistettu jo usean vuoden ajan. Kymsote on ollut kannaltamme mainio esimerkki kuntien yhteisen toimintatavan luomisessa ja sote-ratkaisujen hakemisessa yhteistä…

Elina Inkeroinen-Lalu: Ongelmat on tehty ratkaistaviksi
| |

Elina Inkeroinen-Lalu: Ongelmat on tehty ratkaistaviksi

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteista on puhuttu varmaan jo yli 20 vuotta. Tiedossa on ollut, että Suomessa asuu yksi maailman ikääntyneimmistä väestöistä. Loogista näin ollen on myös se, että huoltosuhde muuttuu ja palveluntarve kasvaa. Rahojen ja henkilöstön riittämättömyys nykyisellä tavalla organisoidun palvelujärjestelmän ylläpitoon on fakta. Maan hallitukset ovat yksi toisensa jälkeen yrittäneet viedä uudistuksia läpi ennen kuin…

Hilla Kauhanen: Teknologian investoinnit hoivassa – Kohti inhimillisempää ja tuottavampaa sotea
| |

Hilla Kauhanen: Teknologian investoinnit hoivassa – Kohti inhimillisempää ja tuottavampaa sotea

Suomi on jäänyt jatkuvasti jälkeen tuottavuuden eturintamasta, ja erityisen heikko tilanne on palveluiden osalta. 2010-luvulta lähtien tuottavuuden kasvu on ollut verrokkimaihin nähden vaatimatonta. Väestön ikääntyminen ja rajalliset henkilöstöresurssit asettavat kasvavia paineita palvelujärjestelmälle – erityisesti hoivaan. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta on pystyttävä tukemaan uudenlaisin keinoin ja tuottavuutta lisättävä hyödyntämällä entistä laaja-alaisemmin teknologiaa työn tukena. Säästöpaineet kuitenkin…

Sisällön loppu

Sisällön loppu