Juha Kemppinen: Vuosisadan hallinnon uudistus – soteuudistus – menee pieleen, kuka uskaltaa sanoa sen ensimmäiseksi ääneen?
| |

Juha Kemppinen: Vuosisadan hallinnon uudistus – soteuudistus – menee pieleen, kuka uskaltaa sanoa sen ensimmäiseksi ääneen?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on vaalikampanjoiden kestosuosikki. Ennen sote-uudistusta, erikoissairaanhoito pyysi loppuvuodesta kunnilta lisäbudjettia menoihinsa, mikä mukisten myönnettiin. Nyt pääosin samat virkamiehet ja samat päättäjät ovat aloittaneet samanlaisen valituksen kunnan sijasta valtionvarainministeriön suuntaan. Julkisen terveydenhuollon käyttäjä maksaa itse terveydenhuollon todellisista kustannuksista vain viisi prosenttia, joten hän ei ole kiinnostunut siitä, mitä palvelu maksaa. Entä jos…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2023
|

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2023

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 28.5.2024 Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja kuulijat! 2023 oli hyvinvointialueiden 1. toimintavuosi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on osoittautunut varsin ongelmalliseksi toteuttaa. Tasavertaiset palvelut, annettu raamirahoitus, palvelujen tarpeiden kasvu, inflaatio, palkkojen harmonisointi ja palkkaratkaisut, ja samalla palveluntuottajien hintojen nosto ovat saaneet alijäämät hyvinvointialueilla kasvamaan yllättäviin mittoihin. Suomi-tasolla lähes 1,5 miljardin alijäämä aiheuttaa melkoista…

Pyry Mattila: Hyvinvointialueet tiukassa paikassa
| |

Pyry Mattila: Hyvinvointialueet tiukassa paikassa

Hyvinvointialueilla on paljon pelissä. Alueiden ensimmäisen vuoden alijäämiä paikattiin äsken valtion pussista lisäleikkauksilla ja veronkorotuksilla, kun budjetoitu summa ylittyi n. 500 miljoonalla eurolla. Nyt toinen vuosi on käynnissä. Varsinais-Suomessa arvioidaan alijäämän tuplaantuvan ennakoidusta 85 miljoonasta 165 miljoonaan. Vastaavasti Vantaa-Keravan hyvinvointialue pyytää valtiovarainministeriöstä lisärahoitusta 148 miljoonaa. Ja muut alueet painivat saman ongelman kanssa, EKHVA mukaanlukien. Hikeä…

Christa Carpelan: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava
| |

Christa Carpelan: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava

Huomattava osa mielenterveyden häiriöistä kärsivistä lapsista ja nuorista ei saa tällä hetkellä tarvitsemaansa hoitoa. Ongelmana on erityisesti perustason palvelujen riittämättömyys. Tuen ja avun viivästyessä joudutaan yhä useammin turvautumaan erikoissairaanhoitoon ja myös lastensuojeluun, vaikka tilanne olisi ollut hoidettavissa riittävillä perustason palveluilla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten digipalveluissa, nettikirjeissä ja chatissä psyykkiseen terveyteen liittyvät yhteydenotot ovat olleet…

Linda Brandt-Ahde: Oikea-aikainen apu oikealta taholta on lapsen etu 
| |

Linda Brandt-Ahde: Oikea-aikainen apu oikealta taholta on lapsen etu 

Etelä-Karjalassa lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kasvaneet merkittävästi. Lastensuojelu kutsutaan usein apuun liian myöhään, ja myös vääriin kohtiin; asioihin, jotka eivät ole lähtökohtaisesti lastensuojelun ratkaistavissa. Näistä esimerkkinä ovat koulunkäynnin haasteet, joiden selvittämisvelvollisuus on opetustoimella, ei lastensuojelulla. Lastensuojelu ei voi hoitaa koulupudokkuutta lastensuojelun tehtävänä, vaan ne tulee ensisijaisesti ratkaista perusopetuslain mukaisilla tukitoimilla ja tarvittaessa myös moniammatillisen viranomaisyhteistyön avulla,…

Ville Tanskanen: Edunvalvonta on tärkeää!
| |

Ville Tanskanen: Edunvalvonta on tärkeää!

Edunvalvonta, vaikuttaminen, on toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa viestin kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän käsitystä jostakin asiasta. Poliittinen edunvalvonta on tärkeä osa yhteiskunnallista toimintaa. Se liittyy siihen, miten eri tahot pyrkivät vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin ja lainsäädäntöön. Tästä hyvä esimerkki on sairaalaverkkouudistuksen toisen vaiheen peruminen. Kenen tehtävä edunvalvonta on tällaisissa isoissa kysymyksissä? Se on varmaa, ettei…

Mira Ilmoniemi: Yhtään hoitajaa emme saa menettää
| |

Mira Ilmoniemi: Yhtään hoitajaa emme saa menettää

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta ilmenee, että hyvinvointialueilla työskentelee 224 000 työntekijää, ja tilastoista käy ilmi, että vuonna 2021 sote-palvelualan yrityksiä toimi noin 25 000 ja ne työllistivät yhteensä lähes 94 000 henkilöä. Nykyisten sotepalveluiden ylläpitoon tarvitaan karkeasti laskettuna 318 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. KEHA-keskuksen sivuilta käy ilmi, että Suomen sote-palvelujärjestelmä on hyvin sairaanhoitajavetoinen verrattuna esimerkiksi Etelä-Euroopan…

Lilla Saaristo: Lapsuus on turvattava – uuden hyvinvointineuvolan aika on nyt
| |

Lilla Saaristo: Lapsuus on turvattava – uuden hyvinvointineuvolan aika on nyt

Kun kuntien palveluita siirrettiin alueellisiksi, ja myöhemmin hyvinvointialueille, lapsen ja perheen näkökulma jäi vaille riittävää huomiota. Tutkimustiedon valossa tiedämme, että ennakointi ja varhainen tuki ovat keskeisiä lasten hyvinvoinnin kannalta. Mitä aiemmin resursseja sijoitetaan lapsuuteen, sitä parempi on tulevaisuuden ennuste. Yhteistyö ja toimivat rakenteet ovat avainasemassa, kun hyvinvointialueen palvelurakenteita räätälöidään uudella, erityisesti taloudellisesti kestävämmällä tavalla. Mielestäni…

Mervi Liimatainen: Vt15:n parantaminen tulevaisuuden paras sotepäätös?
| |

Mervi Liimatainen: Vt15:n parantaminen tulevaisuuden paras sotepäätös?

Tuskin kenellekään on jäänyt epäselväksi valtion talouden säästötarpeet. Silti hallituksen kehysriihen tulokset olivat monelta osin kylmää kyytiä. Kun haluaa olla optimistinen, on todettava, että on vähintäänkin yksi erinomainen päätös: jokaiselle hyvinvointialueelle jää keskussairaala. Näin Kymenlaaksossa Kotkan keskussairaalassa yhä muun muassa hoidetaan synnytyksiä ja tehdään kattavasti leikkauksia. Sosiaali- ja terveyshuoltoon kohdistuvat leikkaukset ja säästöt tulevat useimpien…

Aleksi Kurki: Nykyisyyden hyvinvointialue
| |

Aleksi Kurki: Nykyisyyden hyvinvointialue

Puhumme paljon tulevaisuuden hyvinvointialueesta ja olemme ripeällä vauhdilla tekemässä merkittäviä muutoksia esimerkiksi digitaalisuuteen ja palveluverkkoon liittyen. Ja miksipä emme puhuisi, se on enemmän kuin tärkeää. Samalla kuitenkin on tärkeä muistaa tämä hetki – nykyisyys. Erityisen tärkeää on huolehtia siirtymävaiheesta isojen uudistusten äärellä, varmistaen, että kukaan ei jää muutoksen jalkoihin, ja että palvelut säilyvät saavutettavina ja…

Sisällön loppu

Sisällön loppu