Seppo Mustola: Sairaala- ja päivystysverkkoselvityksestä
| |

Seppo Mustola: Sairaala- ja päivystysverkkoselvityksestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus tehtiin pitkän poliittisen väännön jälkeen ja se käynnistyi toden teolla vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueet perustettiin ja ne käynnistyivät vaihtelevasti, mutta kuitenkin siten, että lähes jokainen hyvinvointialue tuotti vuonna 2023 alijäämää. Nyt olemme vasta alkutaipaleella ja on päästy juuri liikkeelle lähtötelineistä, niin jo esiteltiin STM:n tilaama sairaala- ja päivystysverkkoselvitys. Siinä…

Toni Suihko: Optimistinen pessimismi
| |

Toni Suihko: Optimistinen pessimismi

Kun lähdin pohtimaan tämän kirjoituksen sisältöä, emme olleet kuulleet valtiovarainministeriön viimeisintä tulkintaa hyvinvointialueiden rahoituksesta. Reilu viikko sitten Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tavoitteena oli 60 miljoonan säästöt, viimeisimmät terveiset nostivat tavoitteen 120 miljoonaan. Nämä luvut tyrmistyttävät. Jos lopettaisimme Etelä-Karjalassa esimerkiksi koko perusterveydenhuollon, olisi säästö paperilla noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Luonnollisesti näin ei tehdä. Tästä huolimattakin meidän tulee…

Tuula Lindh: Onko lääkäripula ikuisuuskysymys?
| |

Tuula Lindh: Onko lääkäripula ikuisuuskysymys?

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminta on hyvin riippuvaistalääkäreiden saatavuudesta. 1990-luvun laman aikana seurasi lyhytaikainen pienilääkäreiden työttömyys. Siitä pelästyneenä ryhdyttiin varomaan lääkäreiden lisäkouluttamista. Vuonna 2012 päätettiin lisätä lääkäreiden koulutusta 600:sta koulutuspaikasta 750:een koulutuspaikkaan, mutta koulutuksen lisäys tapahtui vasta 2016. Mutta työvoiman lisäystä tämä alkoi tuottaa 2021 lähtien.Lisäksi noin 100 suomalaista lääkäriä valmistuu vuosittain ulkomailta. Eikö olisiparempi kouluttaa…

Tuula Lindh: Soteuudistuksen valuvika
| |

Tuula Lindh: Soteuudistuksen valuvika

Sote-uudistusta tehtiin vuosikymmeniä ja tunteet sen ympärillä kävivät kuumina. Poliittisen väännön seurauksena päätettiin, että jokainen maakunta muodostaa oman hyvinvointialueen väestömäärästään huolimatta. Silloin syntyi monta minihyvinvointialuetta, joiden väestöpohja ei riitä lääketieteellisesti laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen hoitoon. Ruotsissakaan ei ole alle 200 000 asukkaan sairaanhoitoalueita. Kun talous sakkaa ja joudutaan etsimään lisäsäästöjä, katseet kohdistuvat keskussairaalaverkostoon. Asiantuntijatkaan eivät tuoneet…

Tuula Lindh: Synnytykset tulee säilyttää Etelä-Karjalassa
| |

Tuula Lindh: Synnytykset tulee säilyttää Etelä-Karjalassa

Kansallinen selvitys esitti päivystävien keskussairaaloiden ja perusterveydenhuollonpäivystyspisteiden määrän vähentämistä. Siinä ehdotettiin, että yliopistosairaaloidenulkopuolelle jäisi 5-8 keskussairaalaa. Loppujen keskussairaaloiden statusta alennettaisiinaluesairaalatasolle. Laaja Saimaan alue jäisi näin ilman päivystävää keskussairaalaa. Nyt ollaan romuttamassa 1950-luvulla luotua keskussairaalaverkkoa. Lappeenrantaanvalmistui vuonna 1955 Suomen kolmas keskussairaala, Etelä-Saimaan keskussairaala,joka edusti oman aikansa huippua. Juuri nyt ollaan säästöjen varjolla lakkauttamassasynnytystoimintaa kun päinvastoin pitäisi…

Ville Tanskanen: “Tavoitteista selvitäksemme tarvitsemme kaikki voimavarat käyttöön.”

Ville Tanskanen: “Tavoitteista selvitäksemme tarvitsemme kaikki voimavarat käyttöön.”

Kuka olet!  Olen Ville Tanskanen, 52-vuotias yrittäjä Luumäeltä. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Asun vaimoni ja kahden tyttären kanssa Taavetin keskustassa.  Miksi lähdit aluevaltuutetuksi?  Kun minua pyydettiin ehdokkaaksi, tutustuin melko tarkkaan hyvinvointialueiden tuleviin tehtäviin ja ajattelin, että nyt on mahdollisuus oikeasti olla mukana muutoksessa. Olen ollut mukana kunnallisessa päätöksenteossa lähes kolmekymmentä vuotta kunnanvaltuutettuna ja muissa luottamustoimissa….

Ville Tanskanen: Edunvalvonta on tärkeää!
| |

Ville Tanskanen: Edunvalvonta on tärkeää!

Edunvalvonta, vaikuttaminen, on toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa viestin kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän käsitystä jostakin asiasta. Poliittinen edunvalvonta on tärkeä osa yhteiskunnallista toimintaa. Se liittyy siihen, miten eri tahot pyrkivät vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin ja lainsäädäntöön. Tästä hyvä esimerkki on sairaalaverkkouudistuksen toisen vaiheen peruminen. Kenen tehtävä edunvalvonta on tällaisissa isoissa kysymyksissä? Se on varmaa, ettei…

Ville Tanskanen: Talouden sopeuttaminen ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa
| |

Ville Tanskanen: Talouden sopeuttaminen ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa

Hyvinvointialueuudistukselle asetettiin hienoja tavoitteita Marinin hallituksen toimesta. Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteiden toteutumista on vielä liian aikaista lähteä arvioimaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu