Jukka Kopra: Hyvinvointialueilla on vaikutus valtion velkaan
| |

Jukka Kopra: Hyvinvointialueilla on vaikutus valtion velkaan

Huoli sote-palveluiden ja rahoituksen riittävyydestä on yleinen riippumatta hyvinvointialueesta. Jonoja riittää ja esim. pääsy hoivapalveluihin on hidastunut. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen jatkuvuus perustuu tasapainoiseen valtiontalouteen, kestävään talouskasvuun ja kaikkien työkykyisten työpanokseen. Näillä periaatteilla Orpon hallitus on laatinut ensimmäisen, vuoden 2024 talousarvionsa. Suomi on saatava kestävään kasvuun ja suomalaisille töitä, jotta valtion kassaan saadaan rahaa, jolla rahoitetaan mm….

Jutta Hartikainen: Hyvinvointialueella  riittää tehtävää
| |

Jutta Hartikainen: Hyvinvointialueella riittää tehtävää

Aluevaltuuston ensimmäinen toimikausi on edennyt vauhdilla. Ensimmäinen vuosi oli lähinnä valmisteluja ja toinen vuosi ensimmäinen varsinaisen toiminnan vuosi. Nyt olemme startanneet tämän vaalikauden viimeiseen kokonaiseen vuoteen ja edessämme on suuria haasteita. Talouden haasteet määrittävät pitkälti sitä, mitä meidän pitää tämän kauden aikana tehdä. Yksi näistä toimenpiteistä, ja ehkä se kaikkein kipein, on palveluverkkoratkaisu. Miten järjestämme…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarviosta 2024
|

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarviosta 2024

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 19.12.2023 Arvoisat valtuutetut ja läsnäolijat, Talousarvio 2024 ja siihen liittyvät taloussuunnitelmaosat on tehty hyvinvointialueella varsin poikkeuksellisissa tunnelmissa. Vuosien 23 ja 24 inflaatio ja sen seurauksena tapahtunut kustannusten raju nousu ovat osaltaan aiheuttaneet hintojen nousupainetta ja samalla vähentäneet selkeästi palvelujen hintojen ennakointia. Osittain lakipohjaiset palvelujen tason kiristämiset, mm. palveluasumisen hoitajatason nousu, perusterveydenhuolllon…

Kyllä tämä tästä paremmaksi kääntyy, vakuutti pääministeri Petteri Orpo Kotkassa
|

Kyllä tämä tästä paremmaksi kääntyy, vakuutti pääministeri Petteri Orpo Kotkassa

Hallituksen kehysriihen jälkimainingeissa Kotkan Satama Areenalla vieraillut Petteri Orpo totesi, että täällähän olisi hyvä järjestää puoluekokous vuonna 2026. Päätöksiä tehdään Tampereella kesäkuussa ja Kotka on mukana kisassa. Kaksi vuotta sitten Kotka hävisi puoluekokouskisassa yhdellä äänellä Tampereelle. Terveisiä suoraan kehysriihestä tuonut pääministeri Petteri Orpo avasi tehtyjä kehysriihen päätöksiä, jossa sopeutetaan julkista sektoria johon ne isot säästöt…

Maarit Eskola-Heikkinen: Yksityiset palveluntuottajat ovat tärkeä resurssi hyvinvointialueen palvelutarjonnassa
| |

Maarit Eskola-Heikkinen: Yksityiset palveluntuottajat ovat tärkeä resurssi hyvinvointialueen palvelutarjonnassa

Hyvinvointialueen haasteista raha ei ehkä olekaan tulevaisuudessa suurin murhe, vaan henkilöstön riittävyys. Eli se, että palveluita yleensäkin pystytään tarjoamaan ! Tarjoaminen ja järjestäminen ovat eri asia kuin tuottaminen. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä työskentelee paljon yksityissektorilla. On välttämätöntä ottaa tämä resurssi aidosti käyttöön; nythän se on jäänyt hyödyntämättä. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategiassa onkin palveluiden sujuvuus huomioiden kumppanuudet ja monituottajuus. Tämä…

Tapio Karvonen: Hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon
| |

Tapio Karvonen: Hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon

Kymenlaakson hyvinvointialueen käynnistyminen on moneen muuhun alueeseen verrattuna ollut varsin kitkatonta. Taustalla ollut Kymenlaakson kuntien yhteinen sotekuntayhtymä Kymsote, mikä toiminnaltaan on vastannut nykyisen hyvinvointialueen toimintaa pelastustointa lukuun ottamatta. Synergiaetuja on haettu, toimintoja on mukautettu ja järjestelmiä yhdenmukaistettu jo usean vuoden ajan. Kymsote on ollut kannaltamme mainio esimerkki kuntien yhteisen toimintatavan luomisessa ja sote-ratkaisujen hakemisessa yhteistä…

Toni Suihko: Optimistinen pessimismi
| |

Toni Suihko: Optimistinen pessimismi

Kun lähdin pohtimaan tämän kirjoituksen sisältöä, emme olleet kuulleet valtiovarainministeriön viimeisintä tulkintaa hyvinvointialueiden rahoituksesta. Reilu viikko sitten Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tavoitteena oli 60 miljoonan säästöt, viimeisimmät terveiset nostivat tavoitteen 120 miljoonaan. Nämä luvut tyrmistyttävät. Jos lopettaisimme Etelä-Karjalassa esimerkiksi koko perusterveydenhuollon, olisi säästö paperilla noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Luonnollisesti näin ei tehdä. Tästä huolimattakin meidän tulee…

Ville Tanskanen: Talouden sopeuttaminen ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa
| |

Ville Tanskanen: Talouden sopeuttaminen ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa

Hyvinvointialueuudistukselle asetettiin hienoja tavoitteita Marinin hallituksen toimesta. Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteiden toteutumista on vielä liian aikaista lähteä arvioimaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu