Minna Ahokas: Sosiaalihuollon palvelut ovat merkittävässä osassa palvelurakenteen uudistuksessa
| |

Minna Ahokas: Sosiaalihuollon palvelut ovat merkittävässä osassa palvelurakenteen uudistuksessa

Hyvinvointialueen palveluverkon uudistaminen herättää paljon keskustelua ja myös huolta palveluiden saatavuudesta kymenlaaksolaisten keskuudessa. Etenkin terveysasemien palvelut puhututtavat. Sosiaalihuollon palvelukokonaisuuden jääminen näkymättömäksi terveydenhuollon rinnalla, on noussut esille myös valtakunnallisesti. Toisaalta samaan aikaan käydään julkista keskustelua niin ikääntyvän väestön hoidosta kuin lastensuojelunkin tilanteesta. Sosiaalihuollon kokonaisuus on merkittävä osa hyvinvointialueen palveluita niin asiakasmäärältään kuin taloudellisilta vaikutuksiltaankin. Esimerkiksi palveluasumisen…

Saara Kiventöyry: Liikkumattomuuden hinta
| |

Saara Kiventöyry: Liikkumattomuuden hinta

Elämme yltäkylläisyydessä ja ruokakaupassa on mahdotonta asioida ohittamatta herkku – ja karkkihyllyjä. Liikkuminen on monella liian vähäistä, töihin mennään autolla, kaupassa käydään autolla, harrastuksiin mennään autolla. Jatkuva kiireen tunne aiheuttaa sen, ettei mietitä ruokavaliota, kunhan jotain syödään. Samasta syystä koetaan, että ei ole myöskään aikaa liikkua. Jo syntyneet fyysiset vaivat koetaan esteenä liikkumiselle. UKK-instituutti on…

Saara Kiventöyry: Työterveyshuolto on kaikkien etu
| |

Saara Kiventöyry: Työterveyshuolto on kaikkien etu

Työterveyshuolto on ollut kuluneen vuoden ajan paljon esillä. Sitä on syytetty kalliiksi ja tehottomaksi. Keskusteluissa on penätty yhdenvertaista hoitoa kaikille lopettamalla työterveyshuolto. Ei ole tarjottu rakentavia ehdotuksia julkisen terveydenhuollon parantamiseksi. Lakisääteisen työterveyshuollon piirissä on 1,9 miljoona suomalaista työntekijää ja yrittäjää, joka on yli kolmannes väestöstä. Kaikilla ei ole työantajan erikseen kustantamaa sairauden hoitoa, joka nyt…

Saara Kiventöyry: Voivatko kymenlaaksolaiset hyvin?
| |

Saara Kiventöyry: Voivatko kymenlaaksolaiset hyvin?

Ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson aluevaltuuston kokouksessa 9.4.2024 Alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma on laadittu vuosille 2020-2025. Hyvinvoinnin  – ja terveydenedistämisen lautakunta on tehnyt kertomukseen asiakirjapäivityksen helmikuussa 2023 vastaamaan hyvinvointialueen strategian mukaisia tavoitteita.  Lautakuntien vaikutusmahdollisuuksia on valtuutettujenkin toimesta arvosteltu muun muassa julkisuudessa. On koettu, että ei päästä vaikuttamaan asioihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtäviin kuuluu vastata strategisista linjauksista,…

Tapio Karvonen: Hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon
| |

Tapio Karvonen: Hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon

Kymenlaakson hyvinvointialueen käynnistyminen on moneen muuhun alueeseen verrattuna ollut varsin kitkatonta. Taustalla ollut Kymenlaakson kuntien yhteinen sotekuntayhtymä Kymsote, mikä toiminnaltaan on vastannut nykyisen hyvinvointialueen toimintaa pelastustointa lukuun ottamatta. Synergiaetuja on haettu, toimintoja on mukautettu ja järjestelmiä yhdenmukaistettu jo usean vuoden ajan. Kymsote on ollut kannaltamme mainio esimerkki kuntien yhteisen toimintatavan luomisessa ja sote-ratkaisujen hakemisessa yhteistä…

Tapio Karvonen: Kymenlaakso tarvitsee tulevaisuudessakin kaksi päivystystä
| |

Tapio Karvonen: Kymenlaakso tarvitsee tulevaisuudessakin kaksi päivystystä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän pohtimaan sosiaali- ja terveyspalveluja tehtävänään sairaaloiden ja päivystysten työnjaon ja porrastamisen selvittäminen. Työryhmä koostui hyvinvointialueiden asiantuntijoista eri puolilta Suomea. Työryhmän selvitys on saanut varsin kriittisen vastaanoton. Erityisesti selvityksessä on huomioitava, että se ei perustu sote-palvelujen alueelliseen tarpeeseen ja kustannuksiin, vaan kertoo asiantuntijoiden vision tulevaisuuden palveluverkosta. Taustalla on huoli henkilöstön ja…

Tapio Karvonen: Opiskeluhuollon rooli on merkittävä
| |

Tapio Karvonen: Opiskeluhuollon rooli on merkittävä

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson aluevaltuuston kokouksessa 9.4.2024 Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, arvoisat läsnäolijat! Ennaltaehkäisevä työ on hyväksytyssä Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiassa nostettu toiminnan tuloksellisuuden yhdeksi tukipilariksi. Ennaltaehkäisyssä pureudumme jo hyvissä ajoin, ennen korjaamista vaativien toimien liikkeellelähtöä, niihin juurisyihin joiden olemme tunnistaneet jatkossa aiheuttavan syrjäytymistä, sairaskierteen syvenemistä ja erilaisten tukipalvelujen ja toistuvaa korjaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Opiskeluhuolto on…

Sisällön loppu

Sisällön loppu