Jutta Hartikainen: Tasa-arvo ja ihmisoikeudet huomioitava myös hyvinvointialueen päätöksenteossa
| |

Jutta Hartikainen: Tasa-arvo ja ihmisoikeudet huomioitava myös hyvinvointialueen päätöksenteossa

Hyvinvointialueella on edessään isoja päätöksiä muun muassa palveluverkkoon liittyen. Rahaa on annettu palvelujen järjestämiseksi sellainen määrä, että se ei riitä pitämään yllä nykyistä palveluverkkoa, vaan sekä palveluista että niiden fyysisistä sijainneista pitää karsia. Karsiminen on lopulta se helppo ratkaisu, sillä karsimista parempaan lopputulokseen päästäisiin sillä, että ajateltaisiin koko palvelurakenne ja palveluverkko uusiksi eli mitä, miten,…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarviosta 2024
|

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarviosta 2024

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 19.12.2023 Arvoisat valtuutetut ja läsnäolijat, Talousarvio 2024 ja siihen liittyvät taloussuunnitelmaosat on tehty hyvinvointialueella varsin poikkeuksellisissa tunnelmissa. Vuosien 23 ja 24 inflaatio ja sen seurauksena tapahtunut kustannusten raju nousu ovat osaltaan aiheuttaneet hintojen nousupainetta ja samalla vähentäneet selkeästi palvelujen hintojen ennakointia. Osittain lakipohjaiset palvelujen tason kiristämiset, mm. palveluasumisen hoitajatason nousu, perusterveydenhuolllon…

Kyllä tämä tästä paremmaksi kääntyy, vakuutti pääministeri Petteri Orpo Kotkassa
|

Kyllä tämä tästä paremmaksi kääntyy, vakuutti pääministeri Petteri Orpo Kotkassa

Hallituksen kehysriihen jälkimainingeissa Kotkan Satama Areenalla vieraillut Petteri Orpo totesi, että täällähän olisi hyvä järjestää puoluekokous vuonna 2026. Päätöksiä tehdään Tampereella kesäkuussa ja Kotka on mukana kisassa. Kaksi vuotta sitten Kotka hävisi puoluekokouskisassa yhdellä äänellä Tampereelle. Terveisiä suoraan kehysriihestä tuonut pääministeri Petteri Orpo avasi tehtyjä kehysriihen päätöksiä, jossa sopeutetaan julkista sektoria johon ne isot säästöt…

Kymenlaakson hyvinvointialueen näkymät vuodelle 2023

Talousarviovuosi 2023 tulee Kymenlaakson hyvinvointialueella olemaan kriittinen. Kriittinen palveluiden tuottamisen näkökulmasta sekä kriittinen talouden näkökulmasta. Talousarviomme lähtökohtana on hyvinvointialuelain vaatimukset ja valmistelemamme aluestrategian painotukset. Kun talous on erittäin kireä, niin talousarvion sisälle on asetettu säästötavoitteita. Säästöjen toteutuminen on siis erittäin tärkeää, varsinkin kun tiedämme että mm. hoitajamitoitusten muuttuminen tuo selkeitä kustannuspaineita. Palvelujen vaikuttavuuteen ja oikea-aikaisuuteen…

Lauri Eerola: Hyvinvointialueet eivät vielä ole valmiita
| |

Lauri Eerola: Hyvinvointialueet eivät vielä ole valmiita

Hyvinvointialueet ovat toimineet alkuvalmistelujen jälkeen kohta vuoden ja voidaan perustellusti sanoa, että valmista ei ole vielä vähään aikaan. Se, miten hyvinvointialueet muodostuivat, oli pitkän työn tulos. Erilaisia malleja järjestää palvelut kokeiltiin ja valmisteltiin monien vuosien aikana useita ja aina valmistelut vuoroin törmäsivät erilaisiin esteisiin ja ongelmiin. Jossain kohtaa maakuntamalli ts hyvinvointialueet nousivat vaihtoehdoksi vahvojen kuntien…

Minna Ahokas: Rohkealla palvelurakenteen uudistamisella on mahdollista katkaista kustannusten kasvu heikentämättä palvelun laatua ja saatavuutta
| |

Minna Ahokas: Rohkealla palvelurakenteen uudistamisella on mahdollista katkaista kustannusten kasvu heikentämättä palvelun laatua ja saatavuutta

Ikääntyvä väestö haastaa hyvinvointialueiden palvelurakennetta kiihtyvällä vauhdilla. Ikääntyminen ei ole sairaus, eikä siten suoraan vaadi terveydenhuollon palvelua. Ikääntymisen seurauksena toimintakyky heikkenee, yksinäisyys ja turvattomuus lisääntyy ja apua tarvitaan monissa arkisissa toimissa. Ikäihmisten perhehoito on yksi sosiaalihuollon palveluista yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen rinnalla. Perhehoito tukee tutkitusti fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psykososiaalista hyvinvointia kohentamalla mielialaa ja vähentämällä…

Minna Ahokas: Sosiaalihuollon palvelut ovat merkittävässä osassa palvelurakenteen uudistuksessa
| |

Minna Ahokas: Sosiaalihuollon palvelut ovat merkittävässä osassa palvelurakenteen uudistuksessa

Hyvinvointialueen palveluverkon uudistaminen herättää paljon keskustelua ja myös huolta palveluiden saatavuudesta kymenlaaksolaisten keskuudessa. Etenkin terveysasemien palvelut puhututtavat. Sosiaalihuollon palvelukokonaisuuden jääminen näkymättömäksi terveydenhuollon rinnalla, on noussut esille myös valtakunnallisesti. Toisaalta samaan aikaan käydään julkista keskustelua niin ikääntyvän väestön hoidosta kuin lastensuojelunkin tilanteesta. Sosiaalihuollon kokonaisuus on merkittävä osa hyvinvointialueen palveluita niin asiakasmäärältään kuin taloudellisilta vaikutuksiltaankin. Esimerkiksi palveluasumisen…

Saara Kiventöyry: Liikkumattomuuden hinta
| |

Saara Kiventöyry: Liikkumattomuuden hinta

Elämme yltäkylläisyydessä ja ruokakaupassa on mahdotonta asioida ohittamatta herkku – ja karkkihyllyjä. Liikkuminen on monella liian vähäistä, töihin mennään autolla, kaupassa käydään autolla, harrastuksiin mennään autolla. Jatkuva kiireen tunne aiheuttaa sen, ettei mietitä ruokavaliota, kunhan jotain syödään. Samasta syystä koetaan, että ei ole myöskään aikaa liikkua. Jo syntyneet fyysiset vaivat koetaan esteenä liikkumiselle. UKK-instituutti on…

Saara Kiventöyry: Työterveyshuolto on kaikkien etu
| |

Saara Kiventöyry: Työterveyshuolto on kaikkien etu

Työterveyshuolto on ollut kuluneen vuoden ajan paljon esillä. Sitä on syytetty kalliiksi ja tehottomaksi. Keskusteluissa on penätty yhdenvertaista hoitoa kaikille lopettamalla työterveyshuolto. Ei ole tarjottu rakentavia ehdotuksia julkisen terveydenhuollon parantamiseksi. Lakisääteisen työterveyshuollon piirissä on 1,9 miljoona suomalaista työntekijää ja yrittäjää, joka on yli kolmannes väestöstä. Kaikilla ei ole työantajan erikseen kustantamaa sairauden hoitoa, joka nyt…

Saara Kiventöyry: Voivatko kymenlaaksolaiset hyvin?
| |

Saara Kiventöyry: Voivatko kymenlaaksolaiset hyvin?

Ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson aluevaltuuston kokouksessa 9.4.2024 Alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma on laadittu vuosille 2020-2025. Hyvinvoinnin  – ja terveydenedistämisen lautakunta on tehnyt kertomukseen asiakirjapäivityksen helmikuussa 2023 vastaamaan hyvinvointialueen strategian mukaisia tavoitteita.  Lautakuntien vaikutusmahdollisuuksia on valtuutettujenkin toimesta arvosteltu muun muassa julkisuudessa. On koettu, että ei päästä vaikuttamaan asioihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtäviin kuuluu vastata strategisista linjauksista,…

Sisällön loppu

Sisällön loppu