Aleksi Kurki: Kymenlaakson tulevaisuus turvattava
| |

Aleksi Kurki: Kymenlaakson tulevaisuus turvattava

Kymenlaakson hyvinvointialueella on edessään jännittävä matka kohti tulevaisuutta, ja yksi alueemme suurimmista voimavaroista tällä matkalla ovat nuoret. Nuoret eivät ole ainoastaan tulevaisuuden toivoja, vaan he ovat aktiivisia toimijoita ja päättäjiä omassa hyvinvoinnissaan. Kolme (+ kaksi) pointtia Ensinnäkin, nuorten ääni ja tarpeet ovat ensisijaisen tärkeitä tulevaisuuden suunnittelussa. Nuoret tietävät parhaiten, mitä he tarvitsevat. Siksi on elintärkeää,…

Anna Helminen: Sairaalaverkon muutos heikentää palvelua ja nostaa kustannuksia
| |

Anna Helminen: Sairaalaverkon muutos heikentää palvelua ja nostaa kustannuksia

Tammikuussa julkaistiin STM:n asettaman työryhmän selvitysraportti tulevaisuuden sairaalapalveluille. Raportti aiheutti runsaasti kysymyksiä ja kritiikkiäkin. Ministeri Kaisa Juuso lupaili välittömästi selvityksen julkistamisen jälkeen, että mukaan työ jatkuu analyysilla ja eri vaihtoehtojen vaikutusarvioinneilla. Ministeri korosti samalla, ettei sairaalaverkon tulevaisuudesta kannata vetää hätäisiä johtopäätöksiä. Reilu kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin sairaalaverkon tulevaisuus näyttää olevan menossa jatkokäsittelyyn ilman, että…

Antti Pätilä: Luopumisen tuska
| |

Antti Pätilä: Luopumisen tuska

Soteuutisoinnissa vallitsevana tyylilajina on kielteisyys. Tuodaan siis esille epäonnistumisia palvelussa, uhkaaviksi koettuja toiminnan muutossuunnitelmia, riittämätöntä rahoitusta jne. Harvemmin esiin nostetaan onnistumisia tai edes esityksiä kuinka toimintaa voitaisiin jatkaa ja kehittää olemassa olevien tai niukkenevien resurssien (raha, työvoima) puitteissa, kun palvelutarve väestön ikääntyessä kasvaa. Jos tällaista toiminnan sovittamista saatavilla olevien resurssien puitteisiin edes suunnitellaan, alkaa välitön…

Birgit Koskela: Kymenlaaksossa on edessä monenlaisia muutoksia terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi
| |

Birgit Koskela: Kymenlaaksossa on edessä monenlaisia muutoksia terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi

Viime vuoden alussa hyvinvointialueiden aloittaessa toiminnan jokaisella alueella tuli eteenensimmäisenä asiana talouden tasapainottaminen vuoteen 2026 mennessä. Se tarkoittaaKymenlaakson hyvinvointialueella palveluverkkojen karsimista: mm. terveyskeskusten määränvähentämistä, asumispalveluiden uutta tarkastelua mahdollisesti uusia asumismuotoja kehittäen esimerkiksi yhteisöllinen asuminen, organisaation uudelleen tarkastelu ja ostopalveluiden vähentäminen. Kymenlaakson hyvinvointialueen hallitus päätti alkuvuodesta, että Kymenlaaksossa tulee olemaan 7 sotekeskusta. Jokainen voi varmasti arvata,…

Esko Lavonen: Hyvinvointialueella tulee toimia yhdessä lapsen parhaaksi
| |

Esko Lavonen: Hyvinvointialueella tulee toimia yhdessä lapsen parhaaksi

Hyvinvointialueet ovat olleet toiminnassa pian ensimmäisen vuoden ajan. Suomen historian suurin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on ollut haastava ja vaatinut paljon sopeutumista niin työntekijöiltä, päättäjiltä kuin hyvinvointialueen asukkailtakin. Erilaisten byrokraattisten ja taloudellisten haasteiden sekä uusien käytäntöjen rinnalla keskiössä tulee kuitenkin olla hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja turvaaminen. Erityistä huolta herättääkin esimerkiksi kouluterveyskyselyssä 2023…

Helena Puolakka: Toteutuessaan sairaalaverkkouudistus vaarantaa potilasturvallisuuden ja lisää kustannuksia
| |

Helena Puolakka: Toteutuessaan sairaalaverkkouudistus vaarantaa potilasturvallisuuden ja lisää kustannuksia

Kansallinen sairaala- ja päivitysselvitys julkaistiin vuoden alussa. STM:n selvityksen taustalla on hallitusohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa erikoissairaanhoidon työnjakoa ja hillitä kustannuksia 100 M€:lla vuodesta 2027 alkaen. Nykyinen sairaalaverkko ei vastaa väestön tarpeisiin, henkilöstöstä on kasvava puute eikä palvelurakenne ole taloudellisesti kestävä. Erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet ja sote-uudistuksen mukaisesti perusterveydenhuolto tarvitsee lisäpanostusta. Toiminnan kehittäminen ja…

Jari Larikka: Quo vadis soteuudistus?
| |

Jari Larikka: Quo vadis soteuudistus?

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmän ehdotus uudesta terveyspalveluiden työnjaosta Suomessa aloitti aivan oikeutetusti keskustelun soteuudistuksen nykytilasta. Kymenlaakson hyvinvointialueella asia kiteytyi pitkälti päivystyksen jatkumiseen Kouvolassa öiseen aikaan. Itselleni on ollut vaikea ymmärtää, että miten on mahdollista aloittaa Suomen lähihistorian suurin ja kallein terveydenhuollon uudistus ilman pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Onko niin, että jokainen hallitus vuorollaan laittaa pystyyn sekalaisen…

Jouko Leppänen: Ajatuksia hyvinvointialueen ensimmäisestä vuodesta
| |

Jouko Leppänen: Ajatuksia hyvinvointialueen ensimmäisestä vuodesta

Ensimmäinen varsinainen toimintavuosi Kymenlaakson hyvinvointialueella, kuten tietenkin muillakin hyvinvointialueille, on takana. Vuosi 2022, jonka maaliskuussa hyvinvointialue aloitti, oli valmisteluvuosi. Järjestämis-, päätös-, ja toimeenpanovastuu alueelle siirtyi 1.1.2023.  Jännitimme syksyllä 2022, että mitenkähän vuosi 2023 tulee onnistumaan kaikkine haasteineen ja vaikeuksineen, mutta tässä kohtaa täytyy sanoa, että onnistuimme oikein hyvin ja sujuvasti. Tästä kiitos täytyy antaa usealle…

Jyri Hänninen: Kolme pointtia hyvinvointialueiden muutokseen
| |

Jyri Hänninen: Kolme pointtia hyvinvointialueiden muutokseen

Albert Einsteinin sanonnan mukaan emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Tämä on hyvinvointialueiden muutosjohtamisen haaste niin Etelä-Karjalassa kuin koko Suomessa. Vanhaan ei voi palata ja uusi on sumuverhon peitossa. Valtion ohjausmallien ja rahoituslain tuomat muutokset edellyttävät nopeasti uudistamaan päivittäistä toimintaa samalla, kun strategisia päätöksiä tehdään pitkäjänteisen kehityksen turvaamiseksi. Valtionhallinnon…

Jyri Hänninen: Rahoituksen pokeripeli ja hyvinvointialueen tulevaisuus?
| |

Jyri Hänninen: Rahoituksen pokeripeli ja hyvinvointialueen tulevaisuus?

Uudet hyvinvointialueet ovat kohdanneet ensimmäiset toimivuustestinsä. Koko Suomessa hyvinvointialueiden menot ylittävät rahoituksen. Vaikka voimme päättää rahojen käytöstä, valtion rahoitusehdot, erityisesti investointien osalta, rajoittavat liikkumavaraa. Itsemääräämisoikeus on vain käsite, jos rahoitus estää uudistamisen. Sairaaloiden ja päivystysten kohtaloa arvioinut työryhmä ehdotti keskussairaaloiden määrän vähentämistä 5-8:aan nykyisen viidentoista sijaan. Etelä-Karjalan hyvinvointialueella alkoi keskussairaalan eloonjäämistaistelu ilman käsitystä tarkoista pelisäännöistä….

Sisällön loppu

Sisällön loppu