Tapio Karvonen: Hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon
| |

Tapio Karvonen: Hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon

Kymenlaakson hyvinvointialueen käynnistyminen on moneen muuhun alueeseen verrattuna ollut varsin kitkatonta. Taustalla ollut Kymenlaakson kuntien yhteinen sotekuntayhtymä Kymsote, mikä toiminnaltaan on vastannut nykyisen hyvinvointialueen toimintaa pelastustointa lukuun ottamatta. Synergiaetuja on haettu, toimintoja on mukautettu ja järjestelmiä yhdenmukaistettu jo usean vuoden ajan. Kymsote on ollut kannaltamme mainio esimerkki kuntien yhteisen toimintatavan luomisessa ja sote-ratkaisujen hakemisessa yhteistä…

Tapio Karvonen: Kymenlaakso tarvitsee tulevaisuudessakin kaksi päivystystä
| |

Tapio Karvonen: Kymenlaakso tarvitsee tulevaisuudessakin kaksi päivystystä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän pohtimaan sosiaali- ja terveyspalveluja tehtävänään sairaaloiden ja päivystysten työnjaon ja porrastamisen selvittäminen. Työryhmä koostui hyvinvointialueiden asiantuntijoista eri puolilta Suomea. Työryhmän selvitys on saanut varsin kriittisen vastaanoton. Erityisesti selvityksessä on huomioitava, että se ei perustu sote-palvelujen alueelliseen tarpeeseen ja kustannuksiin, vaan kertoo asiantuntijoiden vision tulevaisuuden palveluverkosta. Taustalla on huoli henkilöstön ja…

Tapio Karvonen: Opiskeluhuollon rooli on merkittävä
| |

Tapio Karvonen: Opiskeluhuollon rooli on merkittävä

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson aluevaltuuston kokouksessa 9.4.2024 Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, arvoisat läsnäolijat! Ennaltaehkäisevä työ on hyväksytyssä Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiassa nostettu toiminnan tuloksellisuuden yhdeksi tukipilariksi. Ennaltaehkäisyssä pureudumme jo hyvissä ajoin, ennen korjaamista vaativien toimien liikkeellelähtöä, niihin juurisyihin joiden olemme tunnistaneet jatkossa aiheuttavan syrjäytymistä, sairaskierteen syvenemistä ja erilaisten tukipalvelujen ja toistuvaa korjaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Opiskeluhuolto on…

Sisällön loppu

Sisällön loppu