Helena Puolakka: ”Rohkeus uudistaa mahdollistaa hyvän hoidon kaikille”

Helena Puolakka: ”Rohkeus uudistaa mahdollistaa hyvän hoidon kaikille”

Kuka olet?   Olen Helena Puolakka, 62-vuotias sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja ja Ekhva:en hallituksen 1.vpj.  Olen tehnyt pitkän työuran sotealalla työskennellen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Oman yritykseni perustin v. 1999 ollen ensimmäinen yksityinen kotisairaanhoitaja Lappeenrannassa. Kuntapolitiikassa olen ollut mukana 20 vuotta, yhtä kauan kuin Suomessa on valmisteltu soteuudistusta!   Miksi halusit mukaan aluevaltuustoon? Lähdin aikoinani mukaan kuntapolitiikkaankin,…

Helena Puolakka: Kohti vaikuttavampaa monituottajuutta
| |

Helena Puolakka: Kohti vaikuttavampaa monituottajuutta

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen silmälääkäripalveluiden hankinta ja ennen kaikkea sen hinta, on herättänyt keskustelua laajasti.  Kolmen silmälääkärin työpanos tuo 315 000€ laskun kuukausittain EKHVA:lle. Lisäksi taloutta rasittaa lukuisten ostopalvelulääkäreiden kuin myös vuokralääkäreiden käyttö. Keskustelu sivuaa erittäin ajankohtaista asiaa eli todella haastavaa henkilöstön saatavuusongelmaa. Kyseinen silmälääkäricase on myös seurausta tästä. Alueellamme on ollut jo vuosien ajan ongelmallista saada silmälääkäreitä…

Helena Puolakka: Toteutuessaan sairaalaverkkouudistus vaarantaa potilasturvallisuuden ja lisää kustannuksia
| |

Helena Puolakka: Toteutuessaan sairaalaverkkouudistus vaarantaa potilasturvallisuuden ja lisää kustannuksia

Kansallinen sairaala- ja päivitysselvitys julkaistiin vuoden alussa. STM:n selvityksen taustalla on hallitusohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa erikoissairaanhoidon työnjakoa ja hillitä kustannuksia 100 M€:lla vuodesta 2027 alkaen. Nykyinen sairaalaverkko ei vastaa väestön tarpeisiin, henkilöstöstä on kasvava puute eikä palvelurakenne ole taloudellisesti kestävä. Erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet ja sote-uudistuksen mukaisesti perusterveydenhuolto tarvitsee lisäpanostusta. Toiminnan kehittäminen ja…

Hilla Kauhanen: ”Haluan, että hyvinvointialueemme on houkutteleva ja vetovoimainen työnantaja”

Hilla Kauhanen: ”Haluan, että hyvinvointialueemme on houkutteleva ja vetovoimainen työnantaja”

Kuka olet?   Olen Hilla Kauhanen, 37-vuotias, tuotantotalouden diplomi-insinööri, optometristi ja kahden tyttären äiti. Olen asunut suurimman osan elämästäni Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä työskentelen Attendolla liiketoiminnan kehityspäällikkönä.  Miksi halusit mukaan aluevaltuustoon?   Olen suhteellisen tuore kasvo politiikassa. Asetuin ehdolle kuntavaaleissa 2021. Ilokseni pääsin ensimmäisellä yrittämällä läpi. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin…

Hilla Kauhanen: Mitä demokratia saa maksaa?
| |

Hilla Kauhanen: Mitä demokratia saa maksaa?

Viime viikkoina paikallislehtien palstoilla on spekuloitu hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden palkkioita, niiden suuruutta ja oikeudenmukaisuutta. Luottamushenkilöjärjestelmä on saatettu kommenttipalstoilla leimata ylimääräiseksi kulueräksi, jossa karikatyyrisesti kokouksissa kampaviinereitä nauttivat poliitikot istuvat kokouksissa kokouspalkkioiden kiilto silmissä. Todellisuudessa taustalla on tunteja töitä, perehtymistä ja keskusteluja. Palkkiot on määritelty hyvinvointialueiden hallintosäännöissä ja ne ovat julkista tietoa. Päätettävät asiat ovat monitahoisia ja niillä…

Hilla Kauhanen: Silmäterveyden lainsäädäntö vastaamaan tätä päivää!
| |

Hilla Kauhanen: Silmäterveyden lainsäädäntö vastaamaan tätä päivää!

Miltä kuulostaisi tilanne? Olet loukannut polvesi parikymppisenä ja polveen on tehty leikkaus. Tämän jälkeen joka kerta halutessasi fysioterapeutin palveluja mihin tahansa vaivaan, sinun tulee ensisijaisesti hakeutua ortopedin vastaanotolle. Kuulostaa absurdilta, mutta vastaavanlaisena voidaan pitää tämänhetkistä tilannetta koskien näkemiseen liittyviä palveluja. Joka ikinen kerta kun henkilö, jolle on tehty silmämunaan kohdistunut leikkaus, pitäen sisällään niin silmien…

Hilla Kauhanen: Teknologian investoinnit hoivassa – Kohti inhimillisempää ja tuottavampaa sotea
| |

Hilla Kauhanen: Teknologian investoinnit hoivassa – Kohti inhimillisempää ja tuottavampaa sotea

Suomi on jäänyt jatkuvasti jälkeen tuottavuuden eturintamasta, ja erityisen heikko tilanne on palveluiden osalta. 2010-luvulta lähtien tuottavuuden kasvu on ollut verrokkimaihin nähden vaatimatonta. Väestön ikääntyminen ja rajalliset henkilöstöresurssit asettavat kasvavia paineita palvelujärjestelmälle – erityisesti hoivaan. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta on pystyttävä tukemaan uudenlaisin keinoin ja tuottavuutta lisättävä hyödyntämällä entistä laaja-alaisemmin teknologiaa työn tukena. Säästöpaineet kuitenkin…

Jerena Juutilainen: “Vähäinenkin apu on parempi, kun ei apua lainkaan.”

Jerena Juutilainen: “Vähäinenkin apu on parempi, kun ei apua lainkaan.”

Kuka olet?  Hei, olen varavaltuutettu sekä turvallisuuslautakunnan jäsen Jerena Juutilainen Imatralta. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja terveystieteiden kandidaatti. Olen toiminut urani aikana monissa eri sote-alan tehtävissä työntekijänä seka yrittäjänä, tällä hetkellä vammaisten työ- ja päivätoiminnassa Lappeenrannassa.   Mitkä ovat tavoitteesi aluevaltuustossa?  Mielestäni voimme parantaa palvelujamme mm. kohdentamalla resursseja tehokkaammin ennaltaehkäisevästi. Voisimme myös tarkastella, onko esim. sosiaalipalvelujen pätevyysvaatimukset…

Jerena Juutilainen: Vaikuttavuutta ikääntyneiden elämänlaatuun
| |

Jerena Juutilainen: Vaikuttavuutta ikääntyneiden elämänlaatuun

Aloitin 80-luvulla hoitajaurani ikäihmisten palveluiden piirissä Kukkurilan vanhainkodilla. Silloin ei ollut pulaa työntekijöistä eikä veronmaksajista. Ikääntyneille apua tarvitseville vanhuksille oli mahtavat puitteet laadukkaaseen loppuelämään. Nyt on asiat toisin ja niiden kanssa on elettävä. Yli 65-vuotiaita on vuoteen 2030 ennustettu olevan Etelä-Karjalassa jo joka kolmas samalla kun työssäkäyvien osuus vähenee. Miten siis turvaamme verotuloilla kustannettavia valtion…

Jerena Juutilainen: Yhteinen turvamme, yhteinen vastuumme
| |

Jerena Juutilainen: Yhteinen turvamme, yhteinen vastuumme

Sote-uudistuksen myötä pelastustoimi siirtyi osaksi hyvinvointialueen toimintaa ja näin jakamaan osana talouden sopeuttamistoimia. Pelastustoimella on paljon lakisääteisiä toimintoja pienen budjettinsa raameissa, joten leikkauksia ei juurikaan ole tehtävissä (vrt. terveydenhuollon palveluverkko). Pelastustoimen ja sopimuspalokunnan henkilöstö pyrkii aina parhaalla mahdollisella tavalla pelastamaan ja suojelemaan ihmishenkiä sekä heidän omaisuuttaan. Kun kannamme vastuuta omasta terveydestämme (toivottavasti), muistammeko huolehtia myös…

Sisällön loppu

Sisällön loppu