Anna Helminen: Sairaalaverkko muutoksessa – nyt kaivataan faktoja oletusten sijaan
| |

Anna Helminen: Sairaalaverkko muutoksessa – nyt kaivataan faktoja oletusten sijaan

Torstaina 11.1. julkaistu STM:n asettaman työryhmän selvitysraportti luo näkymää sairaalapalveluiden tulevaisuuden saatavuudelle. Selvityksessä mainitun mukaisesti sitä on tarkoitus hyödyntää säädösvalmistelun ja kansallisen ohjauksen tukena. Asia koskettaa isoa osaa suomalaisista. On selvää, että sosiaali- ja terveystoimen valtavat säästövelvoitteet sekä ikääntymisen kautta tuleva palvelutarpeen kasvu ja samanaikainen tiettyjen ammattiryhmien saatavuus edellyttävät tulevaisuudessa muutoksia palveluiden järjestämisessä. On välttämätöntä…

Anna Helminen: Sairaalaverkon muutos heikentää palvelua ja nostaa kustannuksia
| |

Anna Helminen: Sairaalaverkon muutos heikentää palvelua ja nostaa kustannuksia

Tammikuussa julkaistiin STM:n asettaman työryhmän selvitysraportti tulevaisuuden sairaalapalveluille. Raportti aiheutti runsaasti kysymyksiä ja kritiikkiäkin. Ministeri Kaisa Juuso lupaili välittömästi selvityksen julkistamisen jälkeen, että mukaan työ jatkuu analyysilla ja eri vaihtoehtojen vaikutusarvioinneilla. Ministeri korosti samalla, ettei sairaalaverkon tulevaisuudesta kannata vetää hätäisiä johtopäätöksiä. Reilu kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin sairaalaverkon tulevaisuus näyttää olevan menossa jatkokäsittelyyn ilman, että…

Helena Puolakka: Toteutuessaan sairaalaverkkouudistus vaarantaa potilasturvallisuuden ja lisää kustannuksia
| |

Helena Puolakka: Toteutuessaan sairaalaverkkouudistus vaarantaa potilasturvallisuuden ja lisää kustannuksia

Kansallinen sairaala- ja päivitysselvitys julkaistiin vuoden alussa. STM:n selvityksen taustalla on hallitusohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa erikoissairaanhoidon työnjakoa ja hillitä kustannuksia 100 M€:lla vuodesta 2027 alkaen. Nykyinen sairaalaverkko ei vastaa väestön tarpeisiin, henkilöstöstä on kasvava puute eikä palvelurakenne ole taloudellisesti kestävä. Erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet ja sote-uudistuksen mukaisesti perusterveydenhuolto tarvitsee lisäpanostusta. Toiminnan kehittäminen ja…

Mervi Liimatainen: Vt15:n parantaminen tulevaisuuden paras sotepäätös?
| |

Mervi Liimatainen: Vt15:n parantaminen tulevaisuuden paras sotepäätös?

Tuskin kenellekään on jäänyt epäselväksi valtion talouden säästötarpeet. Silti hallituksen kehysriihen tulokset olivat monelta osin kylmää kyytiä. Kun haluaa olla optimistinen, on todettava, että on vähintäänkin yksi erinomainen päätös: jokaiselle hyvinvointialueelle jää keskussairaala. Näin Kymenlaaksossa Kotkan keskussairaalassa yhä muun muassa hoidetaan synnytyksiä ja tehdään kattavasti leikkauksia. Sosiaali- ja terveyshuoltoon kohdistuvat leikkaukset ja säästöt tulevat useimpien…

Seppo Mustola: Sairaala- ja päivystysverkkoselvityksestä
| |

Seppo Mustola: Sairaala- ja päivystysverkkoselvityksestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus tehtiin pitkän poliittisen väännön jälkeen ja se käynnistyi toden teolla vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueet perustettiin ja ne käynnistyivät vaihtelevasti, mutta kuitenkin siten, että lähes jokainen hyvinvointialue tuotti vuonna 2023 alijäämää. Nyt olemme vasta alkutaipaleella ja on päästy juuri liikkeelle lähtötelineistä, niin jo esiteltiin STM:n tilaama sairaala- ja päivystysverkkoselvitys. Siinä…

Tuula Lindh: Synnytykset tulee säilyttää Etelä-Karjalassa
| |

Tuula Lindh: Synnytykset tulee säilyttää Etelä-Karjalassa

Kansallinen selvitys esitti päivystävien keskussairaaloiden ja perusterveydenhuollonpäivystyspisteiden määrän vähentämistä. Siinä ehdotettiin, että yliopistosairaaloidenulkopuolelle jäisi 5-8 keskussairaalaa. Loppujen keskussairaaloiden statusta alennettaisiinaluesairaalatasolle. Laaja Saimaan alue jäisi näin ilman päivystävää keskussairaalaa. Nyt ollaan romuttamassa 1950-luvulla luotua keskussairaalaverkkoa. Lappeenrantaanvalmistui vuonna 1955 Suomen kolmas keskussairaala, Etelä-Saimaan keskussairaala,joka edusti oman aikansa huippua. Juuri nyt ollaan säästöjen varjolla lakkauttamassasynnytystoimintaa kun päinvastoin pitäisi…

Sisällön loppu

Sisällön loppu