Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarviosta 2024
|

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarviosta 2024

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 19.12.2023 Arvoisat valtuutetut ja läsnäolijat, Talousarvio 2024 ja siihen liittyvät taloussuunnitelmaosat on tehty hyvinvointialueella varsin poikkeuksellisissa tunnelmissa. Vuosien 23 ja 24 inflaatio ja sen seurauksena tapahtunut kustannusten raju nousu ovat osaltaan aiheuttaneet hintojen nousupainetta ja samalla vähentäneet selkeästi palvelujen hintojen ennakointia. Osittain lakipohjaiset palvelujen tason kiristämiset, mm. palveluasumisen hoitajatason nousu, perusterveydenhuolllon…

Kymenlaakson hyvinvointialueen näkymät vuodelle 2023

Talousarviovuosi 2023 tulee Kymenlaakson hyvinvointialueella olemaan kriittinen. Kriittinen palveluiden tuottamisen näkökulmasta sekä kriittinen talouden näkökulmasta. Talousarviomme lähtökohtana on hyvinvointialuelain vaatimukset ja valmistelemamme aluestrategian painotukset. Kun talous on erittäin kireä, niin talousarvion sisälle on asetettu säästötavoitteita. Säästöjen toteutuminen on siis erittäin tärkeää, varsinkin kun tiedämme että mm. hoitajamitoitusten muuttuminen tuo selkeitä kustannuspaineita. Palvelujen vaikuttavuuteen ja oikea-aikaisuuteen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu