Liisa Heikkinen: Tasapainoa päätöksenteossa ja turvallisuudessa
| |

Liisa Heikkinen: Tasapainoa päätöksenteossa ja turvallisuudessa

Hyvinvointialueet ovat saapuneet muuttamaan terveys- ja sosiaalipalveluiden maisemaa Suomessa. Niiden tavoitteena on tarjota kansalaisille entistä parempaa ja saumattomampaa palvelua, mutta miten tämä toteutuu erityisesti mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien kohdalla? Kodinomainen asuminen ja turvallisuus ovat keskeisiä tekijöitä, kun puhumme mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien hyvinvoinnista. Hyvinvointialueiden onkin varmistettava, että nämä henkilöt saavat tarvitsemaansa tukea ja hoitoa, mutta samalla heidän…

Mira Ilmoniemi: Yhtään hoitajaa emme saa menettää
| |

Mira Ilmoniemi: Yhtään hoitajaa emme saa menettää

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta ilmenee, että hyvinvointialueilla työskentelee 224 000 työntekijää, ja tilastoista käy ilmi, että vuonna 2021 sote-palvelualan yrityksiä toimi noin 25 000 ja ne työllistivät yhteensä lähes 94 000 henkilöä. Nykyisten sotepalveluiden ylläpitoon tarvitaan karkeasti laskettuna 318 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. KEHA-keskuksen sivuilta käy ilmi, että Suomen sote-palvelujärjestelmä on hyvin sairaanhoitajavetoinen verrattuna esimerkiksi Etelä-Euroopan…

Mirja Anunti-Virta: Ennaltaehkäise, kannusta, ota vastuuta
| |

Mirja Anunti-Virta: Ennaltaehkäise, kannusta, ota vastuuta

Hyvinvointialueet ovat toimineet nyt reilun vuoden verran. Monissa asioissa on edistytty ja asioita on tehty oikein. Eloisasta ottaa mallia moni muu hyvinvointialue. Kuten tiedämme, meillä haasteita tuottaa hyvinvointialueen asukkaiden  ikärakenne ja toisekseen resurssipula tekijöiden osalta. Muutos ja siinä onnistuminen ottaa aikaa, kustannussäästöjä pyritään etsimään ja toimintaa tehostamaan entisestään. Kärsivällisyys ja sitkeys ovat elintärkeitä laatutekijöitä minkä…

Nina Rasola: Tekoäly terveydenhuollossa
| |

Nina Rasola: Tekoäly terveydenhuollossa

Viime kuukausina keskustelu generatiivisista tekoälymalleista on kiihtynyt, ja niiden potentiaali mullistaa työelämää on ilmeinen. Generatiiviset tekoälymallit, kuten GPT-4, voivat tuottaa uutta sisältöä ymmärrettävällä ja luonnollisella kielellä, mikä avaa uusia mahdollisuuksia myös terveydenhuollossa. Haluan herätellä kiinnostusta tekoälyn käyttöä kohtaan ja kannustaa hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Tekoäly vapauttaa työaikaa ja parantaa palveluita Generatiivinen tekoäly voi merkittävästi helpottaa…

Palvelukseen haetaan idearikasta  POLIITTISTA SIHTEERIÄ Etelä-Savon hyvinvointialueelle

Palvelukseen haetaan idearikasta POLIITTISTA SIHTEERIÄ Etelä-Savon hyvinvointialueelle

Palvelukseen haetaan idearikasta POLIITTISTA SIHTEERIÄ Etelä-Savon hyvinvointialueelle Sinulta luonnistuvat niin monikanavainen viestintä, kun tapahtumien järjestäminenkin. Sosiaalinen media on hyvin hanskassa ja voit toimia joustavilla työajoilla myös iltaisin sekä viikonloppuisin. Työ on määräaikainen 31.5.2025 asti ja osa-aikainen 4 h päivässä. Hakemukset 4.12.2022 kello 14 mennessä pia.rantanen@kokoomus.fi Tiedustelut em.sähköpostilla tai puh. 050 563 7306

Saara Liukkonen: Hyvän työnantajakuvan luominen
| |

Saara Liukkonen: Hyvän työnantajakuvan luominen

Etelä-Savon hyvinvointialue on Etelä-Savon suurin työnantaja, työllistäen noin 8000 työntekijää. Sen merkitys Etelä-Savon elinvoimalle on kiistaton. Työpaikat ja työ luo myös Suomelle hyvinvointia. Eloisa haluaa olla Suomen paras ja joustavin. Tahtotila Eloisassa on, että työntekijöillä on hyvä olla. Nämä tavoitteet ovat suuria, mutta upeaa että niitä on haluttu Eloisassa tavoitella. Kaikilla hyvinvointialueilla on sama ongelma:…

Saara Liukkonen: Palveluihin tulee päästä helposti – vaikka niitä keskitettäisiin kauemmaksi
| |

Saara Liukkonen: Palveluihin tulee päästä helposti – vaikka niitä keskitettäisiin kauemmaksi

Olen seurannut uutisointia useamman hyvinvointialueen osalta, joissa terveyskeskuksia suljetaan ja hoito keskitetään isompiin keskuksiin. Hirvensalmelta, jossa asun, on Mikkeliin matkaa noin 30 km. Hieman lyhyempi matka on Mäntyharjuun, missä toimii myös isompi terveysasema. Mitä jos pienten paikkakuntien terveysasemat halutaan keskittää isompiin keskuksiin tai etäpalveluihin?  Olemme kuulleet siitä, että hyvinvointialueet ovat talousvaikeuksissa, mikä pakottaa miettimään miten…

Sisällön loppu

Sisällön loppu