Ville Tanskanen: Talouden sopeuttaminen ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa
| |

Ville Tanskanen: Talouden sopeuttaminen ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa

Hyvinvointialueuudistukselle asetettiin hienoja tavoitteita Marinin hallituksen toimesta. Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteiden toteutumista on vielä liian aikaista lähteä arvioimaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu