Ville Tanskanen: Edunvalvonta on tärkeää!
| |

Ville Tanskanen: Edunvalvonta on tärkeää!

Edunvalvonta, vaikuttaminen, on toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa viestin kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän käsitystä jostakin asiasta. Poliittinen edunvalvonta on tärkeä osa yhteiskunnallista toimintaa. Se liittyy siihen, miten eri tahot pyrkivät vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin ja lainsäädäntöön. Tästä hyvä esimerkki on sairaalaverkkouudistuksen toisen vaiheen peruminen. Kenen tehtävä edunvalvonta on tällaisissa isoissa kysymyksissä? Se on varmaa, ettei…

Ville Tanskanen: Talouden sopeuttaminen ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa
| |

Ville Tanskanen: Talouden sopeuttaminen ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa

Hyvinvointialueuudistukselle asetettiin hienoja tavoitteita Marinin hallituksen toimesta. Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteiden toteutumista on vielä liian aikaista lähteä arvioimaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu