Minna Ahokas: Rohkealla palvelurakenteen uudistamisella on mahdollista katkaista kustannusten kasvu heikentämättä palvelun laatua ja saatavuutta
| |

Minna Ahokas: Rohkealla palvelurakenteen uudistamisella on mahdollista katkaista kustannusten kasvu heikentämättä palvelun laatua ja saatavuutta

Ikääntyvä väestö haastaa hyvinvointialueiden palvelurakennetta kiihtyvällä vauhdilla. Ikääntyminen ei ole sairaus, eikä siten suoraan vaadi terveydenhuollon palvelua. Ikääntymisen seurauksena toimintakyky heikkenee, yksinäisyys ja turvattomuus lisääntyy ja apua tarvitaan monissa arkisissa toimissa. Ikäihmisten perhehoito on yksi sosiaalihuollon palveluista yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen rinnalla. Perhehoito tukee tutkitusti fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psykososiaalista hyvinvointia kohentamalla mielialaa ja vähentämällä…

Sisällön loppu

Sisällön loppu