Minna Ahokas: Rohkealla palvelurakenteen uudistamisella on mahdollista katkaista kustannusten kasvu heikentämättä palvelun laatua ja saatavuutta
| |

Minna Ahokas: Rohkealla palvelurakenteen uudistamisella on mahdollista katkaista kustannusten kasvu heikentämättä palvelun laatua ja saatavuutta

Ikääntyvä väestö haastaa hyvinvointialueiden palvelurakennetta kiihtyvällä vauhdilla. Ikääntyminen ei ole sairaus, eikä siten suoraan vaadi terveydenhuollon palvelua. Ikääntymisen seurauksena toimintakyky heikkenee, yksinäisyys ja turvattomuus lisääntyy ja apua tarvitaan monissa arkisissa toimissa. Ikäihmisten perhehoito on yksi sosiaalihuollon palveluista yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen rinnalla. Perhehoito tukee tutkitusti fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psykososiaalista hyvinvointia kohentamalla mielialaa ja vähentämällä…

Minna Ahokas: Sosiaalihuollon palvelut ovat merkittävässä osassa palvelurakenteen uudistuksessa
| |

Minna Ahokas: Sosiaalihuollon palvelut ovat merkittävässä osassa palvelurakenteen uudistuksessa

Hyvinvointialueen palveluverkon uudistaminen herättää paljon keskustelua ja myös huolta palveluiden saatavuudesta kymenlaaksolaisten keskuudessa. Etenkin terveysasemien palvelut puhututtavat. Sosiaalihuollon palvelukokonaisuuden jääminen näkymättömäksi terveydenhuollon rinnalla, on noussut esille myös valtakunnallisesti. Toisaalta samaan aikaan käydään julkista keskustelua niin ikääntyvän väestön hoidosta kuin lastensuojelunkin tilanteesta. Sosiaalihuollon kokonaisuus on merkittävä osa hyvinvointialueen palveluita niin asiakasmäärältään kuin taloudellisilta vaikutuksiltaankin. Esimerkiksi palveluasumisen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu