Jerena Juutilainen: Vaikuttavuutta ikääntyneiden elämänlaatuun
| |

Jerena Juutilainen: Vaikuttavuutta ikääntyneiden elämänlaatuun

Aloitin 80-luvulla hoitajaurani ikäihmisten palveluiden piirissä Kukkurilan vanhainkodilla. Silloin ei ollut pulaa työntekijöistä eikä veronmaksajista. Ikääntyneille apua tarvitseville vanhuksille oli mahtavat puitteet laadukkaaseen loppuelämään. Nyt on asiat toisin ja niiden kanssa on elettävä. Yli 65-vuotiaita on vuoteen 2030 ennustettu olevan Etelä-Karjalassa jo joka kolmas samalla kun työssäkäyvien osuus vähenee. Miten siis turvaamme verotuloilla kustannettavia valtion…

Jerena Juutilainen: Yhteinen turvamme, yhteinen vastuumme
| |

Jerena Juutilainen: Yhteinen turvamme, yhteinen vastuumme

Sote-uudistuksen myötä pelastustoimi siirtyi osaksi hyvinvointialueen toimintaa ja näin jakamaan osana talouden sopeuttamistoimia. Pelastustoimella on paljon lakisääteisiä toimintoja pienen budjettinsa raameissa, joten leikkauksia ei juurikaan ole tehtävissä (vrt. terveydenhuollon palveluverkko). Pelastustoimen ja sopimuspalokunnan henkilöstö pyrkii aina parhaalla mahdollisella tavalla pelastamaan ja suojelemaan ihmishenkiä sekä heidän omaisuuttaan. Kun kannamme vastuuta omasta terveydestämme (toivottavasti), muistammeko huolehtia myös…

Sisällön loppu

Sisällön loppu