Christa Carpelan: Lapsen etu ei saa hukkua byrokratian rattaisiin  
| |

Christa Carpelan: Lapsen etu ei saa hukkua byrokratian rattaisiin  

Vuoden 2022 alusta lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on saanut olla samanaikaisesti asiakkaana enintään 35 lasta. THL:n lastensuojelun työntekijöille ja työnantajille teettämän selvitys kertoo, että nykyinen mitoitus on hyvä alku, ja sovittu lasku 30 asiakkaaseen vuonna 2024 on tärkeää. On kuitenkin syytä arvioida, onko tämäkään mitoitus riittävä. Jokaisella työntekijällä tulee olla riittävästi aikaa keskittyä jokaiseen asiakkaaseen. Oikeanlainen mitoitus estää…

Christa Carpelan: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava
| |

Christa Carpelan: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava

Huomattava osa mielenterveyden häiriöistä kärsivistä lapsista ja nuorista ei saa tällä hetkellä tarvitsemaansa hoitoa. Ongelmana on erityisesti perustason palvelujen riittämättömyys. Tuen ja avun viivästyessä joudutaan yhä useammin turvautumaan erikoissairaanhoitoon ja myös lastensuojeluun, vaikka tilanne olisi ollut hoidettavissa riittävillä perustason palveluilla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten digipalveluissa, nettikirjeissä ja chatissä psyykkiseen terveyteen liittyvät yhteydenotot ovat olleet…

Christa Carpelan: Monituottajuus sote-palveluissa on ihmisen etu
| |

Christa Carpelan: Monituottajuus sote-palveluissa on ihmisen etu

Hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaessa on tärkeää asettaa ihminen keskiöön. Oli henkilö nuori tai vanha, tulee apua ja tukea olla saatavissa joustavasti yksilöllisiin tarpeisiin. Suomalainen yhteiskunta ei voi rakentua pelkkien julkisten palveluiden varaan, vaan rinnalle tarvitaan yksityisiä palveluntuottajia sekä järjestöjä. Hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan yhdessä, palveluseteliä ja henkilökohtaista budjetointia hyödyntäen. Meidän pitää asettaa katseemme aina sen ihmisen silmille, kuka tarvitsee…

Sisällön loppu

Sisällön loppu