Kaakkois-Suomen Kokoomus kantaa huolta VT 12 Kouvola – Lahti välin liikenteen sujuvuudesta ja liikenneturvallisuudesta

Lahti Kouvola yhteysväli Valtatien 12 on tärkeä osa Suomen poikittaista, itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa.

Kyseinen väylä on merkittävä yhteys elinkeinoelämän kuljetuksille ja sen varrella sijaitsee runsaasti teollisuutta.

Väylä toimii niin ikään Lahti ja Kouvola kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen kanavana, joka näkyy vilkkaana arkiliikenteenä.

Valtatie 12 on Lahden ja Kouvolan välillä laatutasoltaan vaihteleva ja sujuvuudeltaan sekä liikenneturvallisuudeltaan huono.

Onnettomuuksia ko. väylällä tapahtuu enemmän kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Huono liikenneturvallisuus ja matka-ajan heikko ennakoitavuus lisäävät kuljetusten toimitusepävarmuutta.

Lahden tuleva ohitustie sekä väylän varrella olevat rakennushankkeet aiheuttavat parannuspaineita VT 12 Kouvola – Lahti osalle ja lisäävät jo ennestään suuria liikennemääriä.

Valtatien 12 yhteysvälille Lahti-Kouvola on laadittu useita suunnitelmia jaksoittain.

Kaakkois-Suomen Kokoomus edellyttää ja vaatii pikaisia toimenpiteitä VT 12 Kouvola – Lahti välin liikenneturvallisuuden merkittävään parantamiseen ja tiekuljetusten toimivuuden turvaamiseen.

Suunnitelmista on ryhdyttävä toteutukseen!

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *