Päivi Löfman: Opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan
| |

Päivi Löfman: Opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan

Etelä-Karjalan hyvinvointialueellamme viime aikoina käyty sairaalaverkkokeskustelu on ollut vilkasta ja tarkoituksenmukaista. Tämä liittyy myös aluevaltuuston strategisiin linjauksiin eli palveluverkkopäätökseen oleellisesti. Laajan päivystyksen sairaala on ydinkysymys alueemme elinkeinopolitiikalle. Lopulta kysymys on hoitohenkilöstön riittävyydestä ja veto- ja pitovoimasta. Tosiasia on, että hyvinvointialueellamme iäkkäiden määrä kasvaa ja toisaalta lapsiluku pienenee. Iäkkäiden määrän kasvu merkitsee jatkuvaa ja lisääntyvää palvelutarpeen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu