Markku Hupli: Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen on hyvinvointialueen vastuulla
| |

Markku Hupli: Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen on hyvinvointialueen vastuulla

Terveydenhuollon kuormitusta voi vähentää huolehtimalla iäkkäiden kuntoutuksesta sekä sairaala- että kotihoidossa. Ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuus-asiantuntijaryhmä vetosi, että Orpon hallitusohjelmassa turvattaisiin iäkkäiden kuntoutus omalla ohjelmallaan. Päivystysten ja sairaaloiden ruuhkautuminen johtuu osaltaan iäkkäiden kuntoutuksen viivästymisestä tai puuttumisesta. Sairaalahoitoon joutunut ikäihminen menettää lihasmassaa ja samalla toimintakykyä joka päivä hänen maatessa päivystyksessä tai vuodeosastolla, ellei kuntoutuksesta, mutta myös riittävästä ravitsemuksesta…

Sisällön loppu

Sisällön loppu